Xếp sách vào giá

Chuẩn bị:

  • Nhiều sách, không chọn sách quá to và quá nặng
  • Giá sách thấp hoặc 1 chỗ để con cất sách

Cách chơi:

  • Bố mẹ đưa từng quyển sách cho con
  • Hướng dẫn con đi ra phía giá sách và cất lên
  • Có thể kết hợp thêm nói tên bìa sách để con nhớ