Xếp khối tháp

Chuẩn bị: 

  • Các hộp lập phương bằng vải bông

Cách chơi 1:

  • Bố mẹ làm mẫu rồi hướng dẫn con làm theo
  • Đặt các khối hộp lập phương chồng lên nhau
  • Cố gắng xếp tháp cao và không bị đổ