Vặt quả sung

Chuẩn bị:

  • Chùm quả sung hoặc các loại quả khác mọc thành chùm    
    VD: Nhãn, vải, chôm chôm v.v
  • 1 chiếc hộp

Cách chơi:

  • Bố mẹ hướng dẫn con vặt từng quả cho vào hộp
  • Quan sát con sử dụng ngón tay
  • Khi con đã làm quen thao tác, cần khuyến khích ngồi chơi lâu
  • Động viên con đang làm việc nhà giúp mọi người