Úp cốc vào bình nước

Chuẩn bị:

  • Nhiều chiếc cốc giấy
  • 1 bình nước to
  • Chọn không gian chơi phù hợp

Cách chơi:

  • Bố mẹ xếp cốc giấy và bình nước ở xa nhau
  • Hướng dẫn con di chuyển ra lấy 1 chiếc cốc
  • Sau đó mang về chỗ bình nước
  • Úp cốc vào nắp bình nước