Tước dây nilon

Chuẩn bị: 

  • Dây nilon loại thường dùng để buộc hàng
  • Cắt dây nilon thành từng đoạn ngắn

Cách chơi:

  • Bố mẹ mở dây nilon ra rộng hết bản
  • Hướng dẫn con dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ
  • Đặt ngón tay ở giữa sợi dây, tách ngang sang hai bên
  • Lưu ý làm mẫu cho con: Nếu giật dây theo chiều dọc sẽ không tước được