Thả tăm bông vào hộp

Chuẩn bị: 

  • Tăm bông (loại thường dùng để ngoáy tai)
  • 1 chiếc hộp có lỗ nhỏ ở nắp
  • Hoặc có thể đục một lỗ nhỏ vào chiếc hộp không dùng nữa

Cách chơi:

  • Bố mẹ làm mẫu và hướng dẫn con
  • Cầm tăm bông, quan sát cẩn thận
  • Thả tăm bông vào lỗ trên nắp hộp