Thả hứng bóng

Chuẩn bị:

  • Bàn hoặc 1 tấm ván
  • Bóng
  • Bát nhựa

Cách chơi:

  • Bố mẹ nâng cao 1 đầu bàn để tạo thành mặt phẳng dốc
  • Bố mẹ hướng dẫn rồi cùng chơi với con
  • Bố mẹ thả từng quả bóng để con hứng, sau đó bỏ vào bát
  • Đổi vị trí bố mẹ và con tiếp tục chơi