Tác giả

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

  • Nghiên cứu và thiết kế đồ chơi giáo dục
  • Dạy làm đồ chơi, vẽ tranh trên truyền hình

Làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam

Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7

  • Nhà sản xuất
  • Đạo diễn
  • Dẫn chương trình
  • Tác giả fomat

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giá dục trẻ qua nghệ thuật

Nghiên cứu phương pháp giáo dục tại nhà qua trò chơi giúp trẻ phá triển toàn diện