Luồn dây thép nhung

Chuẩn bị: 

  • Nhiều dây thép nhung
  • Rổ nhựa

Cách chơi:

  • Bố mẹ hướng dẫn con luồn dây thép nhung vào lỗ trên rổ
  • Có thể chập đôi dây thép nhung cho cứng và ngắn hơn
  • Khi cắm nhiều dây thép nhung vào rổ, sẽ được một chiếc mũ
  • Sau khi cắm xong, hãy hướng dẫn trẻ rút dây thép nhung ra