Gắp hạt pom pom

Chuẩn bị: 

  • Hạt pom pom (quả len nhỏ)
  • Kẹp gắp
  • 1 chiếc hộp nhỏ

Cách chơi:

  • Bố mẹ đổ hạt pom pom ra bàn
  • Hướng dẫn con cầm kẹp gắp
  • Con gắp từng hạt pom pom để vào hộp nhỏ
  • Liên tục động viên con gắp hết hạt pom pom