Gắn nam châm

Chuẩn bị:

  • Cửa sắt hoặc tủ lạnh, có thể gắn được nam châm
  • Nhiều miếng đồ chơi dính nam châm
  • Hoặc sử dụng đồ nam châm văn phòng phẩm

Cách chơi:

  • Bố mẹ đưa cho con từng miếng nam châm
  • Hướng dẫn con đi ra phía cửa sắt
  • Gắn nam châm lên cửa
  • Khoảng cách con phải di chuyển càng xa càng tốt
  • Sau khi gắn hết, cùng thu dọn nam châm