Đập vỏ lạc

Chuẩn bị:

  • Lạc sống còn nguyên vỏ cứng
  • Búa gỗ nhỏ đồ chơi
  • Hộp đựng vỏ
  • Hộp đựng lạc đã tách vỏ

Hướng dẫn:

  • Bố mẹ hướng dẫn con dùng búa đập vỡ vỏ lạc
  • Sau khi đập xong, tách lấy hạt cho vào hộp
  • Bố mẹ có thể đập dập vỏ lạc trước rồi để con đập nốt
  • Cần chú ý không để con đập vào tay