Chủ đề muông thú trong rừng

Chuẩn bị:

  • 1 chiếc áo có in hình các con vật
  • Nếu không có áo, có thể thay bằng sách hoặc tranh

Cách chơi:

  • Cách 1: Bố mẹ chỉ vào từng hình rồi hỏi đó là con gì
  • Cách 2: Bố mẹ hỏi “con voi đâu” để con tìm hình con voi
  • Cách 3: Để cho con chỉ vào hình và hỏi lại bố mẹ
  • Khi con nói: Nhắc lại 3 lần để con nghe và tập nói rõ lời