Chiếc tất kia đâu rồi

Chuẩn bị:

  • Nhiều đôi tất của mọi người trong nhà
  • Để lung tung lộn xộn

Cách chơi:

  • Bố mẹ bày tất ra
  • Sau đó hướng dẫn con quan sát
  • Chọn hai chiếc tất giống nhau
  • Bố mẹ có thể cầm 1 chiếc lên và yêu cầu con tìm chiếc còn lại