Bò chui ống

Chuẩn bị:

  • Ống chui vải
  • Chuông bấm

Cách chơi:

  • Bố mẹ hướng dẫn con bò qua ống chui
  • Khi qua ống, được đánh chuông
  • Bố mẹ liên tục động viên, khích lệ con