Bé chọn con nào

Chuẩn bị:

  • Các con vật đồ chơi
  • Hộp đựng

Cách chơi:

  • Bố mẹ cầm 2 con vật lên và hỏi con chọn con nào
  • Để cho con đưa ra ý kiến của mình
  • Con có thể chọn bằng cách nói hoặc chỉ tay
  • Đưa con vật cho con để vào hộp